Webpagina-app leeg tijdens afspelen

Tijdens het afspelen van jouw Bizplay kanaal blijft de Webpagina-app leeg. Als je een pagina met de Webpagina-app in de Designer aanpast blijft de Webpagina-app leeg of wordt er een popup getoond waarin wordt gewaarschuwd dat cookies niet geladen kunnen worden.

Mogelijke Oorzaak

de Google Chrome, Chromium, The Chrome, Chromium, Firefox en Edge browsers hebben de manier waarop ze omgaan met "third party cookies" aangepast. Deze verandering is bedoeld om de privacy van de browsergebruiker te verbeteren door het moeilijk te maken voor bedrijven om de gebruiker te volgen bij wat zij/hij online doet. Een waardevolle verandering. Aangezien deze spionerende bedrijven hiervoor een relatief onschuldige functie van de browser gebruiken misbruiken maakt deze aanpassing het rechtmatig gebruik van deze functionaliteit ook onmogelijk. De goedbedoelde aanpassing heeft dus helaas ook een aantal gevolgen die gebruikers niet altijd prettig zullen vinden; het niet werken van de Webpagina-app is er daar één van.

Mogelijke Oplossing

De beste oplossing is ook de oplossing die waarschijnlijk het langst zal blijven werken;

  • gebruik in de Webpagina-app een veilige URL, dat is een URL die begint met https://
  • zorg dat op de bedrijsinstellingenpagina de instelling Afspelen via HTTPS afdwingen aangevinkt is

Tijdelijk Alternatief

Tot aan versie 94 van Google Chrome is het mogelijk dit probleem op te lossen door de optie --disable-features=SameSiteByDefaultCookies,CookiesWithoutSameSiteMustBeSecure mee te geven bij het opstarten van Chrome. Deze optie kan ook gebruikt worden voor Chromium en Edge. Voor Firefox bestaat helaas een dergelijke optie niet. Omdat dit op zijn best een tijdelijke "work around" is raden we sterk aan om de bovenbeschreven oplossing toe te passen i.p.v. deze opstartoptie.