Zermelo

De Zermelo app biedt de mogelijkheid om de roosterwijzigingen op de dag van vandaag weer te geven op beeldschermen in de school.

Zermelo

Koppeling mogelijk maken in Zermelo

Om vanuit Bizplay te kunnen koppelen met Zermelo heb je een zogenaamde API token nodig. Deze kun je op de volgende manier configureren in Zermelo:

  1. Maak een nieuwe gebruikersrol aan die alleen lees-rechten heeft in het rooster:
    Zermelo rol met leesrechten
  2. Maak een gebruiker voor narrowcasting die de nieuw aangemaakte rol heeft.
  3. In het Admin-paneel, ga naar API tokens en maak een nieuw token aan die gekoppeld is aan de nieuw aangemaakte gebruiker. Het token is wat je nodig hebt in Bizplay om de koppeling te maken.

Eigenschappen

Als je een API token hebt aangemaakt kun je de app vervolgens configureren met de volgende eigenschappen:

Eigenschap Uitleg
Zermelo account Selecteer hier het Zermelo account eerder geconfigureerd hebt. Als dat er nog niet is, kun je met de + knop kun je een dergelijk account toevoegen. In het popup venster vul je in:
  • Omschrijving: de naam van het account zoals jij die graag ziet in de selectiebox; deze mag je dus zelf kiezen.
  • Sleutel: de API token zoals je die hierboven geconfigureerd hebt.
  • School prefix: de prefix die jullie school gebruikt op jullie Zermelo portal. B.v. als jullie Zermelo gebruiken op https://hetstedelijk.zportal.nl, dan vul je als prefix hetstedelijk in.
Vestiging Als je alleen de roosterwijzigingen voor een bepaalde vestiging wilt zien, selecteer hier dan die vestiging. Laat dit veld anders leeg.
Stijl Kies hier de gewenste stijl van de tabel.
Titel, oneven en even rij kleuren Kies hiermee de gewenste achtergrondkleur van de titelrij en de even en oneven rijen.
Maximum aantal rijen Stel het maximum aantal rijen in dat de tabel iedere keer moet tonen. Als de rijen niet passen in het vlak, dan zal de tabel automatisch verticaal scrollen na een aantal seconden. Als er meer wijzigingen zijn dan in één tabel getoond kunnen worden, dan wordt bij iedere volgende vertoning van de tabel de volgende verzameling wijzigingen vertoond. Dit gaat door totdat ze allemaal vertoond zijn, waarna de weergave weer van voren af aan start.
Sla pagina over als deze app leeg is Gebruik deze optie om de pagina waarop deze app staat over te slaan tijdens het afspelen, wanneer deze app geen data heeft om te vertonen.

En tot slot zijn er een aantal generieke app eigenschappen die je kan instellen en ook bij veel andere elementen vindt.