Zermelo

De Zermelo app biedt de mogelijkheid om de roosterwijzigingen op de dag van vandaag weer te geven op beeldschermen in de school.

Zermelo

Koppeling mogelijk maken in Zermelo

Om vanuit Bizplay te kunnen koppelen met Zermelo heb je een speciale gebruiker nodig, tezamen met een zogenaamde API token. Op deze hulp-pagina van Zermelo is beschreven hoe je dat exact doet.

In het verleden werd een dergelijk API token gekoppeld aan een gebruiker met een speciale rol. Het rollensysteem in Zermelo heeft echter plaatsgemaakt voor het schoolfunctie-systeem. Deze twee systemen kun je niet combineren. Mocht je dus een rol hebben toegekend aan jouw narrowcasting gebruiker, dan moet je die verwijderen om problemen te voorkomen.

Eigenschappen

Als je een API token hebt aangemaakt kun je de app vervolgens configureren met de volgende eigenschappen:

Eigenschap Uitleg
Zermelo account Selecteer hier het Zermelo account eerder geconfigureerd hebt. Als dat er nog niet is, kun je met de + knop kun je een dergelijk account toevoegen. In het popup venster vul je in:
  • Omschrijving: de naam van het account zoals jij die graag ziet in de selectiebox; deze mag je dus zelf kiezen.
  • Sleutel: de API token zoals je die hierboven geconfigureerd hebt.
  • School prefix: de prefix die jullie school gebruikt op jullie Zermelo portal. B.v. als jullie Zermelo gebruiken op https://hetstedelijk.zportal.nl, dan vul je als prefix hetstedelijk in.
Roosterproject Selecteer het relevante Zermelo roosterproject.
Vestiging Als je alleen de roosterwijzigingen voor een bepaalde vestiging wilt zien, selecteer hier dan die vestiging. Laat dit veld anders leeg.
Type overzicht Het overzicht kan worden gegroepeerd en gesorteerd per klas, per "lesuur & klas", per "lesuur & docent" en per docent.
Klasnaamfilter Om eenvoudig op verzamelingen klasnamen te kunnen filteren (b.v. bovenbouw en onderbouw) kun je deze filter gebruiken. Je vult de tekst in die overeen moet komen met de klasnaam die je wilt tonen. Je kunt hierbij ook een * gebruiken als een willekeurige karakters van toepassing is. Dus 4 komt b.v. de exacte klasnaam 4. 4* komt overeen met 4a, 4a.nat7, etc. 4*5 komt overeen met alle namen die beginnen met 4 en eindigen met 5. Als je meerdere filters wilt toepassen om zo meer klassen te tonen, dan kun je de filters scheiden met een komma, dus bijvoorbeeld: 4*,5g*,6a*.
Filter voor te tonen vakken Als je alleen een overzicht voor een specifieke verzameling vakken wilt laten zien, dan kun hier een komma-gescheiden lijst van betreffende vakcodes invullen. De lijst volgt dezelfde conventie als het Klasnaamfilter.
Filter voor te verbergen vakken Als je bepaalde vakken wilt weglaten uit het overzicht, dan kun hier een komma-gescheiden lijst van betreffende vakcodes invullen. De lijst volgt dezelfde conventie als het Klasnaamfilter.
Verberg wijzigingen van alleen leraar Als een wijziging alleen een docentenwijziging betreft, dan kun je hiermee aangeven of je deze wel of niet wilt vertonen.
Maximum leeftijd wijzigingen Hiermee geef je aan hoe recent de wijzigingen moeten zijn om in het overzicht getoond te kunnen worden.
Stijl Kies hier de gewenste stijl van de tabel.
Titel, oneven en even groepskleuren (In geval van stijlen "Afgeronde rijen" en "Rechthoekige rijen") Kies hiermee de gewenste achtergrondkleur van de titelrij en de even en oneven gegevensgroepen. Regels horen tot dezelfde gegevensgroep als ze dezelfde waarde in de eerste kolom hebben. De kleur van de tekst wordt automatisch aangepast aan de helderheid van de achtergrondkleur.
Tekstkleur (In geval van stijl "Lijst") Kies hiermee de gewenste kleur van de tekst.
Maximum aantal rijen Stel het maximum aantal rijen in dat de tabel iedere keer moet tonen. Als de rijen niet passen in het vlak, dan zal de tabel automatisch verticaal scrollen na een aantal seconden. Als er meer wijzigingen zijn dan in één tabel getoond kunnen worden, dan wordt bij iedere volgende vertoning van de tabel de volgende verzameling wijzigingen vertoond. Dit gaat door totdat ze allemaal vertoond zijn, waarna de weergave weer van voren af aan start.
Herhaal de pagina totdat de hele feed is vertoond Als de feed met roosterwijzigingen meer dan één pagina/tabel beslaat, dan kun je met deze optie instellen dat de Bizplay pagina met deze app tijdens het afspelen wordt herhaald totdat alle roosterwijzigingen getoond zijn, alvorens wordt verder gegaan met de volgende pagina in de afspeellijst.
Sla pagina over als deze app leeg is Gebruik deze optie om de pagina waarop deze app staat over te slaan tijdens het afspelen, wanneer deze app geen data heeft om te vertonen.
Test met wijzigingen voor datum Dit wordt alleen gebruikt in de paginaontwerper en is bedoeld om de app te kunnen testen met wijzigingen voor een bepaalde datum. Hiermee kun je ook op dagen dat er geen actuele wijzigingen zijn de app testen.

En tot slot zijn er een aantal generieke app eigenschappen die je kan instellen en ook bij veel andere elementen vindt.

Weergave tijdens afspelen

Tijdens het afspelen worden vakken die meer dan een half uur geleden begonnen zijn niet meer in het overzicht getoond, omdat deze niet meer relevant worden geacht. In de paginaontwerper laten we echter wél altijd alle roosterwijzigingen op de relevante dag zien, zodat je op elk moment van de dat de app op een juiste manier kunt configureren.