Bedrijfsinstellingen

In de instellingensectie kies je in de rechterkolom Instellingen om naar de bedrijfsinstellingen te gaan. De volgende zaken kunnen hier worden geconfigureerd:

Als alternatief kun je ook op de Bewerken knop klikken in de Bedrijf sectie op de overzichtspagina van het bedrijf (dat is de eerste pagina die opent als je op Instellingen klikt op je dashboard).

Eigenschap Uitleg
Naam Jouw bedrijfsnaam
Telefoonnummer Optioneel telefoonnummer waarmee je bereikbaar bent.
Tijdzone De tijdzone waarin het bedrijf zich bevindt. Dit wordt alleen gebruikt om te bepalen of het abonnement nog geldig is.
Taal van pagina-inhoud Met deze instelling kan je instellen hoe taalafhankelijke inhoud moet worden weergegeven. Belangrijkst:
  • tijdnotatie (bijvoorbeeld AM / PM tegen 24 uur)
  • datumnotatie (bijv. Namen van dagen en maanden)
  • tekstrichting Bijvoorbeeld rechts naar links in bijvoorbeeld Hebreeuws)
Op dit bedrijfsniveau configureer je de standaard taal. Deze kun je ook voor individuele afspeelapparaten aanpassen.
Leessnelheid v.d. inhoud Met deze instelling kun je was de basis scrollsnelheid van tekst moet zijn in apps als de Nieuws app, RSS app, Agenda app en bij lichtkranten. Op dit bedrijfsniveau configureer je de standaardsnelheid. Deze kun je ook voor individuele afspeelapparaten aanpassen.
Standaard achtergrondpagina's Configureer een standaard achtergrondpagina die onmiddellijk wordt toegepast op een nieuwe lege pagina die een gebruiker toevoegt aan haar dashboard. Je kunt meerdere pagina's selecteren: één voor elke beeldverhouding (bijvoorbeeld 16:9 en 9:16).
Standaard kleurenpalet Configureer de acht kleuren die een gebruiker als standaardkeuzes ziet in zijn kleurenkiezers.
Gebruiker kan geen lege pagina toevoegen als er bedrijfssjablonen zijn (Alleen beschikbaar in Pro-abonnementen) Met deze instelling kun u de optie Toevoegen > Blanco pagina van het dashboard verwijderen, zodat gebruikers altijd met een van de bedrijfssjabloonpagina's moeten beginnen.
Bij het kopiëren van een pagina met achtergrondpagina van een ander dashboard Met deze instelling configureer je wat er moet gebeuren wanneer een gebruiker een pagina met een achtergrondpagina naar een ander dashboard kopieert:
  • kopieer ook de achtergrondpagina (indien nodig): dit kopieert zowel de geselecteerde pagina als de achtergrondpagina naar het nieuwe dashboard, tenzij de achtergrondpagina al bestaat op het nieuwe dashboard.
  • verwijs naar de achtergrondpagina op het brondashboard: dit kopieert alleen de geselecteerde pagina naar het nieuwe dashboard en houd een verwijzing naar de originele achtergrondpagina. Dit is handig als je één achtergrondpagina wilt hebben die je wilt onderhouden, maar dit is ook gevaarlijk, omdat elke update onbedoelde layout-wijzigingen van pagina's op andere dashboards kan veroorzaken. Als je een achtergrondpagina opent in de paginaontwerper, kun je rechts onderin zien op hoeveel en welke pagina's deze wordt gebruikt, zodat je de impact kunt beoordelen.
Schakel audio/video in- en uitfaden uit Bij het vertonen van video met geluid of het afspelen van streaming audio zal het geluidsniveau onmiddelijk tussen 0 en het gewenste volume omschakelen, in plaats van een langzamere overgang, als deze instelling is aangevinkt.
Elementen standaard vergrendelen Zet elementvergrendeling in de paginaontwerper aan. Dit betekent dat een gebruiker altijd het slot-icoontje zal moeten klikken in de paginaontwerper om bestaande elementen te kunnen verplaatsen, vergroten, verkleinen, roteren of maximaliseren. Dit beschermt je tegen het per ongeluk wijzigen ven de layout van een pagina.
Video's opslaan en afspelen in 4K-resolutie (Alleen beschikbaar voor Full en Pro abonnementen) Wanneer je een video naar Bizplay uploadt, wordt deze nabewerkt om ervoor te zorgen dat hij in een webbrowser kan worden afgespeeld. Het formaat van de video wordt zo nodig ook aangepast naar een full HD resolutie (1920x1080). Met een Pro abonnement kun je dit vergroten tot 4K (3820x2160), maar voor een soepele weergave hiervan heb je wel een krachtig afspeelapparaat nodig. Daarom is "4K video ondersteuning" optioneel met dit selectievakje.
Als een afspeelapparaat de internetverbinding verliest Configureer wat jouw spelers moeten doen wanneer ze hun internetverbinding verliezen. Er zijn twee opties:
  • wacht tot de verbinding terug is: de speler zal altijd elke pagina afsluiten die het net heeft afgespeeld. Wanneer een pagina opnieuw moet worden gespeeld en de verbinding is niet beschikbaar moet het wachten tot de verbinding terugkomt. Deze optie is het meest geschikt voor apparaten met weinig geheugen die constant pagina's moet opbouwen, zoals veel smart tv's.
  • Herhaal wat eerder al gespeeld is: de speler buffert alles wat tot dan toe gespeeld is. Als de internetverbinding wegvalt, zal het doorgaan met het afspelen van de buffer. Dit vereist een beetje meer geheugen en is daarom alleen raadzaam voor speciale afspeelapparaten.
Speler ververst in tijdslot De kanalen zijn standaard ingesteld om elke ochtend tussen 5 en 6 (in de speler's eigen tijdzone) een keer opnieuw te starten. Dit om de dag met een schone lei te beginnen en de kans op fouten te verkleinen als het apparaat continu aan blijft staan. Als dit een onhandig tijdstip voor jou is, kun je dat hier wijzigen.
Bij een programmaovergang (Alleen beschikbaar voor Full en Pro abonnementen) Hiermee geef je aan wat het afspeelapparaat moet doen als een programmaovergang plaatsvindt, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe incidentele planningsregel actief wordt of een beperkt afspeelmoment van een pagina verloopt. De twee opties zijn:
  • wacht tot de huidige pagina klaar is met spelen: het afspeelapparaat prefereert de afspeelduur van de pagina boven de planningstijd en laat de pagina doorspelen voordat hij naar de nieuwe planning overgaat.
  • meteen overgaan naar het volgende programma: het afspeelapparaat stopt met het afspelen van de huidige pagina en gaat onmiddellijk naar de volgende geplande pagina.
Sta afspelen toe op Dit laten we jou instellen via extra kanaalbeveiliging.
Afspelen via HTTPS afdwingen Dit laten we jou instellen via extra kanaalbeveiliging.
Toegestane IP-adressen (Alleen beschikbaar voor Pro abonnementen) Dit laten we jou instellen via extra kanaalbeveiliging.