Tijd

Geef de actuele tijd van een locatie weer in je pagina. Of stel een timer in voor een countdown naar een bepaalde datum en tijd.

Tijd

Het tijdformaat hangt af van de taalinstelling van de inhoud op de bedrijfsinstellingenpagina.

Eigenschappen

Je kunt de app configureren met de volgende eigenschappen:

Eigenschap Uitleg
Type Selecteer of je een digitale klok, analoge klok of een "tijd tot" (countdown) of een "tijd sinds" (count-up) timer wilt weergeven.
Plaats Standaard zal de tijdszone die bij de bedrijsinstellingen of een specifieke speler is ingesteld worden gebruikt. Alleen als je de tijd op een specifieke locatie of corresponderende tijdszone wilt tonen moet je een stad invullen. Begin met het invoeren van de naam van de gewenste locatie en wacht tot de lijst met overeenkomstige locatienamen verschijnt. Selecteer de gewenste locatie.
Formaat (Alleen voor "tijd tot/sinds" type) Stel de granulariteit in van de timer weergave.
Toon seconden (Alleen voor klok type) Toon wel of geen de seconden.
Referentiedatum en -tijd (Alleen voor "tijd tot/sinds" type) De datum en tijd om naar toe of vanaf te tellen.
Tekst bij einde aftellen (Alleen voor type "Tijd tot") Wanneer het aftellen 0 bereikt, wordt deze tekst getoond in plaats van de afteller.
Bekijk bericht (Alleen voor type "Tijd tot") Geeft het bericht weer dat wordt weergegeven wanneer het aftellen 0 bereikt.

En tot slot zijn er een aantal generieke app eigenschappen die je kan instellen en ook bij veel andere elementen vindt.