Spelers monitoren

De mogelijkheid om afspeelapparaten te monitoren is alleen beschikbaar in Pro abonnementen.

Als je meerdere schermen hebt draaien op diverse locaties, dan kan het erg handig zijn om Bizplay de afspeelapparaten te laten monitoren en je te laten waarschuwen als één of meerdere inactief zijn. Dit begint met het definiëren van wanneer je verwacht dat bepaalde afspeelapparaten actief zijn. Ga vanaf je dashboard naar Instellingen > Activiteitmonitors en creëer een activiteitmonitor door het volgende te specificeren:

Eigenschap Uitleg
Naam Geef de monitor een betekenisvolle naam, b.v. "Spelers in winkels" voor een monitor die de activiteit van spelers in je winkels in gaten houdt.
Waarschuwingse-mailadres(sen) Eén of meer e-mailadressen waarnaar de waarschuwingsberichten moeten worden verstuurd (gescheiden door komma's).
Afspeelapparaten die gemonitord worden Selecteer de afspeelapparaten die in de gaten moeten worden gehouden door deze monitor.
Planning Voeg één of meerdere planningsregels toe. Iedere regel geeft een datum/tijd periode aan waarin speleractiviteit verwacht wordt.

Iedere planningsregel heeft de volgende eigenschappen:

Eigenschap Uitleg
Geldig vanaf De dag waarop moet worden gestart met monitoren. Laat leeg om dit in te stellen op "vanaf het begin van de tijd".
t/m De laatste dag waarop moet worden gemonitord. Laat leeg om dit in te stellen op "tot het einde van de tijd".
Weekdagen De enige werkdagen waarop moet worden gemonitord (dat zijn de groene vakjes).
Tussen De tijd vanaf welke moet worden gemonitord.
En De tijd tot welke moet worden gemonitord.

Waarschuwingen

Zodra een activiteitmonitor geconfigureerd is, checkt Bizplay iedere 10 minuten of de spelers die verwacht worden actief te zijn ook daadwerkelijk actief zijn. Als ze dat niet zijn zal een waarschuwingse-mail worden gestuurd naar de configureerde e-mailadres(sen). Waarschuwingse-mails worden verstuurd met een interval van 30 minuten.

Een waarschuwingse-mail bevat ook een "uitschakel" knop of link. Hiermee kun je de waarschuwingen voor 8 of 24 uur uitschakelen. Dat kan erg handig zijn voor feestdagen, bijvoorbeeld, als de generieke planning hier geen rekening mee heeft gehouden, maar spelers daadwerkelijk inactief horen te zijn.